Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Når det er svært at sidde stille

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder hjælpemidler kuglepude alert program arousal

Et barn med nedsat opmærksomhed og motorisk uro i kroppen bliver ofte afledt af uvedkommende sanseindtryk fra kroppen eller fra omgivelserne. Det kan fx være vanskeligt for barnet at fange en besked, at holde styr på sine ting, at organisere leg og løsning af opgaver, at deltage i gruppeaktiviteter, at aflæse andres signaler og at holde sig i ro.

Et uroligt, ukoncentreret og rastløst barn kan virke forstyrrende i børnegruppen i daginstitutionen eller skolen. Her handler det om at ændre omgivelserne, så barnet bliver mødt med forståelse og opbakning fra omverdenen og med en overskuelig hverdag med klare, korte beskeder, faste regler og rutiner. Nogle børn har behov for småhjælpemidler som fx en kuglepude på stolen, som er med til at dæmpe uroen.

Min indsats kan også omfatte introduktion af Alert Program i skolen. Målet med programmet er, at lære barnet strategier til selvstændig regulering af arousalniveauet i hjernen, dvs. regulering af hjernens vågenheds- og opmærksomhedstilstand. Herved får barnet bedre forudsætninger for at imødekomme skoledagens krav om opmærksomhed, læring og adfærd.

Se også under børn, der har opmærksomhedsforstyrrelser