Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Når det er svært at lære

forsinket udvikling umoden færdigheder grovmotorik finmotorik

Børn med forsinket udvikling og umoden motorik har svært ved at tilegne sig færdigheder indenfor grovmotorik, finmotorik, sprog, kognitive funktioner og sociale funktioner. Barnet udvikler sig ikke som forventet i forhold til alderen, hvilket forældre, pædagoger og lærere bliver opmærksomme på.

Min indsats tager sigte på, at støtte barnets udvikling i samarbejde med familien, pædagoger og lærere. Nogle børn har brug for et behandlingsforløb for at indlære specifikke sansemotoriske områder.