Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Fra sanseindtryk til mening

wilbarger taktil sky sensory profile børstning børsteprogram sanseintegration sensitiv sensitive børn børstebehandling

Hos et barn med forstyrret sansebearbejdning kan hjernen ikke vælge, fremme, hæmme, sammenligne og forbinde information fra sanserne i et fleksibelt mønster, så det resulterer i meningsfuld, målrettet og hensigtsmæssig aktivitet.

Barnet kan fx være bange for kraftige bevægelser som at gynge og snurre, det kan blive utilpas ved uventet berøring, tøjet kan genere, eller det kan have vanskeligt ved at graduere den nødvendige styrke i en aktivitet. Lysten til at udforske omgivelserne, grov og finmotorikken, aktivitetsniveauet, filtreringen af hvad der er væsentligt og uvæsentligt, den sociale og følelsesmæssige udvikling kan være påvirket.

Jeg undersøger sammenhængen mellem barnets evne til at bearbejde sanseindtryk og adfærden*. Især tre sanser har interesse, nemlig den vestibulære (ligevægtssansen), den proprioceptive (muskel-ledsansen) og den taktile (berøringssansen). Man antager at de tilsammen spiller en primær rolle for den sansemotoriske, emotionelle, sociale og kognitive udvikling af mennesket, en udvikling der sker inden for alle området samtidig, i samspil med hinanden og i barnets eget tempo.

Barnet vil ofte profitere af et ergoterapeutisk behandlingsforløb som omfatter sanseintegrationsbehandling. I behandlingen anvender jeg endvidere til nogle børn Wilbarger Metoden*, som omfatter dybe tryk med Wilbarger-børsten, efterfulgt af ledkompression, og evt. også Oral Taktil Teknik*.

Børn med udfordringer i sansebearbejdning kaldes ofte for sensitive børn.