Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Priser og vilkår for konsulentbistand og undervisning

Konsulentbistand

Pr. 1. januar 2018 går jeg på efterløn, med mulighed for at tilbyde ergoterapi i få timer ugentligt. Jeg har åbent for tilgang af børn til udredning onsdage kl. 9-11.30.

Jeg holder lukket i januar, uge 10, påsken uge 13, juli, uge 31,32,33, hele november og julen uge 51, 52 i 2018.

Konsulenthonoraret udgør pr. 1. januar 2018 kr. 825,- pr. time for forældresamtale, undersøgelse, scoring og tolkning, vejledning, rapportskrivning og mødevirksomhed.

Aftalte telefonkonsultationer bliver faktureret for hvert påbegyndt kvarter.

Transport til og fra behandlingsstedet bliver faktureret med kr. 3,54 pr. km.

Køretid til og fra behandlingsstedet bliver faktureret med kr. 400,-pr. halve time.

Leje af lytteudstyr til Integrated Listening udgør 1.600 kr. pr. 4 uger.

Ved undersøgelse og behandling af barnet varer én session ca. 50 minutter.

Ved eventuelle afbud bedes forældrene aflyse på tlf. 26 82 38 71 senest kl. 8.30 den pågældende dag, ellers er jeg nødsaget til at opkræve honorar for en time.

Faktura bliver fremsendt i slutningen af en måned.

Det er muligt at søge barnets sagsbehandler om bevilling af ergoterapi, se Vejledning om træning i kommuner og regioner s. 23.
Visse sundhedsforsikringer indeholder også en mulighed for økonomisk dækning af indsatsen.

Priserne er gældende indtil 31. december 2018.