Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Når motorikken ikke slår til

motorik og sansning kluntet hypermobil

Motorisk usikre børn ser forskellige ud: de kan være klodsede, ukoordinerede og flagrende i bevægelserne; for langsomme eller for hurtige, for stive eller for slappe i musklerne; nogle har overbevægelige led, nogle er ængstelige overfor bevægelse, andre er frygtløse. Nogle har svært ved at tegne, skrive, spise pænt eller tage tøj på. Nogle børn har ikke idé om, hvordan de kan bruge kroppen, andre er ikke motiverede og har derfor nedsat initiativ til leg.

Når et barn er ”motorisk usikkert”, tilbyder jeg en udredning af dets ressourcer og vanskeligheder. Det er forældrene og evt. barnet selv, der fortæller mig, hvilke lege og aktiviteter, barnet har svært ved at deltage i, og hvilke aktiviteter barnet ønsker at kunne. Dernæst vejleder jeg forældre og fx pædagoger og lærere i, hvordan de kan bakke op om barnets udvikling med en målrettet indsats.

Nogle motorisk usikre børn kan have glæde af mit tilbud om et behandlingsforløb for at lære at mestre leg og aktiviteter i dagligdagen. Her får barnet mulighed for at afprøve aktiviteterne uden nederlag.

Se også under børn, der har sansemotoriske vanskeligheder