Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Lytteterapi

Integrated Listening Systems iLs

Hvad er Integrated Listening Systems (iLs)?

iLs er en multisensorisk baseret lytteterapi, som træner de områder af hjernen, der er involverede i sanse bearbejdning, motorisk udvikling, opmærksomhed, koncentration, læring og kommunikation.

Lytteterapien kan udvikle og forbedre barnets:

 • Sansebearbejdning (fx reducere sensitivitet / skærpe registrering)

 • Motoriske færdigheder, fx balance, kropskontrol, stabilitet, koordination

 • Sproglige færdigheder / kommunikationsevne

 • Læsning, skrivning og stavning

 • Opmærksomhed og koncentration

 • Impulskontrol

 • Hukommelse

 • Rytme og timing

 • Stress tilstand

 • Motivation, kreativitet, fysisk og mental energi

 • Selvtillid, socialt overskud

 • Søvnkvalitet

Barnet lytter til musik, som er baseret på klassiske komponisters værker. Musikken er bearbejdet og filtreret, så den afspilles med specifikke frekvens mønstre, som viser sig at kunne fremme hjernens funktion (at hjernen kan udvikle sig i reaktion på specifik stimulation, kaldes neuroplasticitet).

Samtidigt med at barnet lytter, udfører det visuelle øvelser, balance- og koordinationsøvelser.

iLs udstyret består af en iPod med forstærker, en bæltetaske samt høretelefoner af høj kvalitet, med en såkaldt ”boneconductor”, som transmitterer musikkens dybe frekvenser til det indre øre som vibration.

iLs lytteterapi har været anvendt i over 10 år i USA og er anerkendt i mange andre lande. Anerkendte klinikker som fx STAR Center i Colorado og Koomar Center i Boston har med positivt resultat kombineret iLs med ergoterapeutisk behandling af børn med udviklingsvanskeligheder og sansebearbejdnings forstyrrelser.

Metoden passer godt til den ergoterapeutiske tilgang, idet den anvender graduerede sansemotoriske aktiviteter i nært samspil mellem barnet/den unge og forældre eller andre omsorgspersoner.

Størstedelen af de børn og unge, som gennemfører et anbefalet program, gør markante udviklingsmæssige fremskridt på et eller flere af de ovennævnte områder.

Jeg kontaktes gerne for uddybende information om iLs og mulighederne for behandling hos mig.

Se evt. www.integratedlistening.com