Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Litteratur

Ahlmann L.: Bevægelse og udvikling. Hans Reitzel, 2008.

Andersen, Lauritzen, Stokholm: Ergoterapi og børn. Udvikling, aktivitet og deltagelse. Munksgaard 2010.

Ayres J.: Sanseintegration hos børn. Hans Reitzel, 2007.

Barkley, Russel: Opmærksomhedsforstyrrelse og udvikling af selvkontrol. Munksgaard, 2001

Bille, Karen Marie og Wegloop, Mette Vainer: Tumlebiller og dansemus. Sange og lege lavet til børn 0-3 år. (+DC). Forlaget Spillebillen. 2008

Bloomquist, M.L.: Styrk dit urolige barn. Dansk Psykologisk Forlag. 2001

Bundy, Lane, Murray: Sensory Integration –Theory and Practice. F.A.Davis Company, 2002.

Damm, Dorte m.fl.: Eksekutive funktioner. Psykologisk forlag 2003.

Dunn, Winnie: Living Sensationally. Understanding your senses. Jessica Kingsley Publishers. 2009.

Fleischer, Anne Vibeke og Merland, John: Eksekutive vanskeligheder hos børn. Dansk Psykologisk Forlag, 2007.

Fleischer, Anne Vibeke: Normaltbegavede autistiske børn. Dansk Psykologisk Forlag, 1998.

Fleischer, Anne Vibeke: Hukommelsesproblemer hos børn. Dansk Psykologisk Forlag, 2001.

Fredens, Kjeld: Mennesket i hjernen. Akademika, 2006.

Gardner, Howard: Sådan tænker og lærer børn. Gyldendal, 1999

Gardner, Howard: De mange intelligensers pædagogik. Gyldendal 1997.

Gillberg, Christopher: Urolige, kluntede og uopmærksomme børn. Fremad. 2000.

Gjesing, Gudrund: Gøgl i hverdagen: Sådan! Dafolo 2008

Gjesing, Gudrun: Kroppens muligheder og kropumulige unger. Kroghs Forlag. 2004.

Gjesing, Gudrun: Kropumulige unger. Institut for Idræt, Kbh.´s Universitet. 1999.

Gjesing, Pachai og Ørnsholt: Den daglige dosis i skolegården. Sådan! Kroghs Forlag 2007

Goleman, Daniel: Følelsernes intelligens. Borgen. 1997.

Grahn, Patrik, m.fl.: Børns udeleg. Betingelser og betydning. Forlaget Børn og Unge. 1997.

Greene, Ross W: Det eksplosive barn. Forlaget Pressto. 2005

Hallas-Møller, A.: Styr dig lige. Urolige børn i skole og hjem med og uden ADHD. Frydenlund, 2006.

Hansen, Mogens: Børn og opmærksomhed. Gyldendal, 2002.

Hansen, M. og Nagbøl, S.: Det ny skoleliv - Om Krop, Rum, Bevægelse Og Pædagogik.Forlaget Klim, 2008.

Hart, Susan og Schwartz, Rikke: Fra interaktion til relation. Hans Reitzels Forlag. 2008.

Hart, Susan: Betydningen af samhøringhed. Om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Hans Reitzels F. 2006.

Hart, Susan: Hjerne, samhørighed, personlighed. Hans Reitzels Forlag. 2006

Jepsen, Jonna: For tidligt fødte børn – usynlige senfølger. Hans Reitzels Forlag. 2004.

Kadesjö, Björn: Børn med koncentrationsvanskeligheder. Dansk Psykologisk Forlag, 2002.

Kirby, Amanda: Dyspraxia. Developmental Co-ordination Disorder. Human Horizons series. 1999.

Kranowitz, Carol Stock: The out-of-sync-child. Recognizing and coping with Sensory Integration Dysfunction.

Levine, Mel: Med barnet i centrum (bog + arbejdsark). Dansk psyk.Forlag 1998

Levine, Mel: Hjernen bag lysten til at lære. Neuropædagogik i teori og praksis. Dansk Psykologisk F. 2004.

Miller, Lucy: Sensational Kids – hope and help for children with sensory processing disorder.

Perigee. Schjetlein, E. og Mossige, H: Fra menneskekryp til gående barn. Universitetsforlaget, 1997.

Sigmundsson, H og Haga, M: Udvikling af færdigheder hos børn. Dansk Psykologisk Forlag. 2007

Stemme, G og Eickstedt, DV: Småbørns motoriske udvikling. Forlaget KINdeR. 2005.

Sugden, David og Chambers, Mary: Children with Developmental Coordination Disorders. Whurr Publishers. 2005. Tóroddsdóttir, Tóra: Klodsmajorer og englebørn. Borgen 2001.

Trillingsgaard A og andre: Børn der er anderledes. Dansk psykologisk forlag, 1997.

Trillingsgaard, Anegen: Skolens blinde øje. Urolige og ukoncentrerede børn i folkeskolen. Dansk psykologisk forlag.

Wegloop, M. og Spliid, L.: Leg med din baby. Politikkens Forlag 2007 Østergaard, Helle: Motorisk usikre børn. Forlaget Munksgaard, 2008.