Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Undervisning og inspiration

temadag sansemotorik
motorikudvikling leg og læring

Tilbud om undervisningsforløb:

 • Motorisk screening ved skolestart: i skoleklasser
 • Børns motorik og sansning
 • Stimulastik: med baggrund i teorien om sansebearbejdning/sanseintegration
 • Øget opmærksomhed i klassen/Alert program
 • Struktureret iagttagelse af børns motorik og sansning: i dagpleje, vuggestue, børnehave og indskoling
 • Sansemotorisk iagttagelse
 • Motorik, leg og læring
 • Stimulation og støtte til børns udvikling på forskellige alderstrin
 • Dyspraksi / DCD, ergoterapi og forældreindsats

Tidligere afholdte foredrag, kurser og temadage:

 • ”Struktureret iagttagelse af børns motorik og sansning”: er afholdt adskillige gange sammen med fysioterapeut, for dagplejere og pædagoger og lærere
 • Børns sansemotoriske udvikling og stimulation af sansemotorisk usikre børn: for dagplejere
 • ”Naturtumult”, sanser, motorik og legeaktiviteter for de 0-3-årige i naturen: for naturvejledere
 • Kognitiv motorisk træning: for motoriklærere
 • Stimulastik: børns evne til sansebearbejdning/sanseintegrationsteori: for sundhedsplejersker
 • Legeaktiviteter for børnehavebørn: for mødre til to-sprogede børn
 • Opmærksomhed i skolen: for forældre og lærere i specialklasser
 • Stimulation af spædbarnet: for mødregrupper
 • Dyspraksi / DCD, ergoterapi og forældreindsats: for forældre

Målgruppe: forældre, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, mødregrupper.
Varighed:
fra 1 time til 3 dage.