Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Autisme Spektrum Forstyrrelse

socialt samspil planlægning automatisering overreaktion sanseintegrationsbehandling

Børn med autisme eller autistiske træk kan være meget forskellige, men fælles for dem er, at de har vanskeligheder indenfor socialt samspil, kommunikation og mentalisering / social forestillingsevne.

Barnet kan have svært ved at udføre motoriske handlinger pga. rigiditet, nedsat kropsbevidsthed og manglende automatisering af bevægelser. Hertil kommer at barnet ikke altid har en medfødt indre drivkraft og nysgerrighed i forhold til at opsøge ny sansning og undersøge omgivelserne. Barnet foretrækker kendte aktiviteter og forudsigelige omgivelser.

Barnet har ofte sansemæssige forstyrrelser, som fx viser sig ved overreaktion på auditive og taktile stimuli (hørelse og følesans), eller underreaktion på andre sansestimuli.

Målet med ergoterapi er at mindske stressfaktorerne hos barnet via indretning af omgivelserne, at træne automatisering af bevægemønstre og at øge barnets legerepertoire, så det øger sine muligheder for at deltage i daglige aktiviteter og undervisning.

Min indsats vil ofte være at skabe ændringer i omgivelserne for at øge barnets trivsel og fremme selvstændigheden. Det kan ske via visualisering, strukturering og tydeliggørelse i hverdagen i daginstitution og skole.

Min øvrige indsats er at træne barnets motoriske færdigheder og motoriske planlægning via Kognitiv Motorisk Træning* og at træne dets sansebearbejdning via sanseintegrationsbehandling.

Som noget forholdsvist nyt arbejder jeg med lytteterapien Integrated Listening til børn med ASF, se under dette her på siden.

Se også under børn, der har mangelfuld sanseintegration
og børn, der har DCD eller dyspraksi