Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Svært ved dagligdags gøremål

koordination automatisering motorisk planlægning kognitiv træning

Et barn med dyspraksi eller DCD (Developmental Coordination Disorder) har store vanskeligheder med at udføre dagligdags gøremål: barnet kan have vanskeligt ved at forestille sig, planlægge og udføre motoriske aktiviteter. Det har svært ved at stabilisere sig, koordinere, organisere og time sine bevægelser. Barnet har tillige svært ved at omsætte sanse-information til fysisk bevægelse, især når det skal lære nye aktiviteter eller aktiviteter, der indebærer megen planlægning.

Problemerne ses altså i hverdagen og omfatter ofte også tale-sprog-området. Ved dyspraksi er en massiv indsats nødvendig, og alle i barnets omgivelser bliver derfor vejledt i stimulation af barnet. Det kræver mange gentagelser før en bevægeaktivitet er automatiseret og derfor kan bruges uden at barnet skal tænke over, hvad det gør. 

Børn med dyspraksi kan ofte have glæde af Kognitiv Motorisk Træning* sideløbende med sansestimulation/sanseintegrationsbehandling hos ergoterapeuten.

Se også under børn, der har mangelfuld sanseintegration