Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Cerebral Parese

funktionsnedsættelse kognitiv leg mundmotorik påklædning selvhjulpen

Barnet med CP kan have motoriske og kognitive funktionsnedsættelser, som påvirker dets mulighed for at udføre og deltage i de daglige aktiviteter hjemme, i daginstitutionen eller i skolen, i leg og i fritid.

Vanskelighederne kan fx vise sig indenfor mundmotorik og spisning, tegning og skrivning, personlige færdigheder som af- og påklædning og i legen. Barnet kan have behov for at lære kompenserende strategier og metoder bl.a. gennem brug af hjælpemidler.

Min vejledning og behandling er målrettet mod at gøre barnet så selvhjulpen som muligt. Indsatsen styrker barnets motorik, sansning, perception, opmærksomhed og kognition, så det kan deltage i hverdagens leg, læring og praktiske gøremål.